Rok szkolny 2022/2023

 
mgr Renata Fedorowicz mgr Anna Michałkiewicz
Poniedziałek 730 - 1500 830 - 1500
Wtorek 730 - 1315 800 - 1400
Środa 730 - 1500 800 - 1400
Czwartek 730 - 1315 800 - 1700
Piątek 730 - 1400 830 - 1400
 

Opieka nad klasami

1Ea, 1Eb, 1Ec
1Ia, 1Ib, 1Ic
1P, 1Ta, 1Tb

3Ia, 3Ib, 3Ic
3Ea, 3Eb, 3Ec,
3P, 3Ta, 3Tb

4P1, 4T1

2Ea, 2Eb, 2Ec
2Ia, 2Ib, 2Ic
2P, 2T

4Ea, 4Eb, 4Ec
4E1, 4E2, 4E3
4Ia, 4Ib
4I1, 4I2
4P, 4T