Ważne daty

W dniach 13.05.2024 r., 15.05.0224 r., 22.05.2024r. oraz 04.06.2024 r. ze względu na odbywające się egzaminy maturalne oraz zawodowe szkoła będzie zamknięta dla osób postronnych – prosimy w te dni nie przychodzić w sprawach związanych z rekrutacją.

1. Termin składania wniosków o przyjęcie: od 13.05.2024 r. do 04.07.2024 r.
 
Data Godzina Gabinet
14 maja (wtorek) 11:00 – 13:00 115
21 maja (wtorek) 11:00 – 13:00 115
29 maja (środa) 11:00 – 13:00 115
05 czerwca (środa) 11:00 – 13:00 115
12 czerwca (środa) 11:00 – 13:00 115
19 czerwca (środa) 11:00 – 13:00 115
26 czerwca (środa) 11:00 – 13:00 115
03 lipca (środa) 12:00 – 15:00 115
04 lipca (czwartek) 10:00 – 14:00 115
 
2. Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (bardzo prosimy o składanie potwierdzonych przez dyrektora szkoły podstawowej kopii wymienionych dokumentów ). Nie przyjmujemy oryginałów, nie potwierdzamy kopii.
W wyjątkowych przypadkach (odległość kilkuset kilometrów) możliwe jest przysłanie skanu powyższych dokumentów przez pocztę elektroniczną z konta szkoły podstawowej, z odpowiednią informacją w treści maila, po wcześniejszym uzgodnieniiu telefonicznym. Adres poczty do przesłania rekrutacja@tl.krakow.pl.

03.07.2024 r. (środa) od 12:00 do 15:00

04.07.2024 r. (czwartek) od 10:00 do 14:00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych:

11.07.2024 r. (czwartek)

4. Wydawanie kandydatom do klas pierwszych skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy od 13.05.2024 r. do 11.07.2024 r. w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej lub w sekretariacie szkoły od 09:00 do 14:00.

W dniach 13.05.2024 r., 15.05.0224 r., 22.05.2024r. oraz 04.06.2024 r. ze względu na odbywające się egzaminy maturalne oraz zawodowe szkoła będzie zamknięta dla osób postronnych – prosimy w te dni nie przychodzić w sprawach związanych z rekrutacją.

(zgodnie z art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe - brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe).

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego (lub osobę trzecią z wypełnionym upoważnieniem) woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w dniach:

12.07.2024 r. (piątek) od 12:00 do 15:00

15.07.2024 r. (poniedziałek) od 12:00 do 15:00

w podanych terminach należy złożyć wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.

6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły:

16.07.2024 r. (wtorek) – godz. 12:00.

 
Zobacz równeż:
Kryteria przyjęć
Planowane oddziały
Wymagane dokumenty
Etapy rekrutacji